Page 4 - VHS_Backnang_2022-2
P. 4

LEITUNG DER FACHBEREICHE
              Monika Eckert
              Leiterin der Volkshochschule
              Tel. 0 7191 96 67-15                  Sanna D’Amicis
              eckert@vhs-backnang.de                 Organisatorisch päd. Mitarbeiterin
              Beruf & Schule,                    Tel. 0 7191 96 67-22
              Gesundheit                       damicis@vhs-backnang.de


                                         Kerstin Hopfensitz
              Maren Fink                       Tel. 07191 9667-17
              Tel. 0 7191 96 67-16                  hopfensitz@vhs-backnang.de
              fink@vhs-backnang.de                  Gesellschaft, Kultur,
              Sprachen                        Familie & Junge VHS


              Thomas Thaler
              Geschäftsführer der Volkshochschule
              Tel. 0 7191 96 67-14
              thaler@vhs-backnang.de
              Lehrgänge mit IHK-Abschluss, Bezirksschule

     Semesterübersicht 2022/2                          Semesterbeginn: 26. Sept. 2022
     Tag   September    Oktober     November    Dezember      Januar      Februar
     Mo  5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27
     Di  6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28
     Mi  7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   1  8 15 22
     Do  8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   2  9 16 23
     Fr  9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24
     Sa  10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25
     So  11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26


      Schulferien und unterrichtsfreie Tage
    Bitte vormerken: Das nächste Programm (2023/1) erscheint im Januar 2023, Semesterbeginn ist der 27. Februar 2023.

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9